לפרטים נוספים

עו''ד אלירן מוסטקי

עצות שימושיות לחופשה

לתחילת שנה''ל

בזמן שבו תלמידי בתי הספר והגנים העירוניים נמצאים בחופשת הקיץ.

במידה וחלה פגיעה גופנית או נפשית שנגרמת לילד אפילו מחוץ לשעות הלימודים, ישנו כיסוי בפוליסת התלמידים של המוסד החינוכי בו לומד הילד או למד בו עד לאותה שנה.

פוליסת התלמידים מכסה גם בזמני החופש ומעבר לשעות הלימודים ובעצם נותנת כיסוי של 24 שעות לכל פגיעה או אירוע תאונתי שנגרם לילד.

אדגיש הפעלת פוליסת התלמידים אינה סותרת מיצוי זכויות של הנפגע אל מול גורמי הנזק.

 

במהלך החופש בגנים ובתי הספר, על העירייה ומחלקת החינוך לפעול להוצאת דוח ליקויי בטיחות בכל מבנה ומבנה אשר בו מועברים תכנים לימודיים.

מטרת הביקורת הינה לזהות מפגעי בטיחות מדרגות שונות וליקויים.

לאחר תיקון הליקויים, המבנה עומד לביקורת יועץ בטיחות מטעם העירייה  המאשר את המבנה החינוכי לקליטת ילדים לשנה"ל הקרובה.

חשוב לבחון בייחוד את ארגזי החול בגני הילדים, מנגנוני טריקת דלתות ובטיחות מתקני השעשועים בגני הילדים העומדים בתקן ואינם מסכנים

נא דרשו לראות את דוח הליקויים ואת אישור
העירייה על תקינות המבנה והסרת הליקויים
טרם תחילת השנה.